اسامی برندگان قرعه کشی

برندگان خوش شانس قرعه کشی مصرف کنندگان پک 12 عددی
آقای محله ای از خوی با شماره کارت 10772 برنده 12 عدد از محصولات شرکت فیدار
آقای علی کرد از زاهدان با شماره کارت 11966 برنده 12 عدد از محصولات شرکت فیدار
آقای سید حسین شهامی از تهران با شماره کارت 11716 برنده 12 عدد از محصولات شرکت فیدار
آقای مهدی حسینی از تهران با شماره کارت 11557 برنده 6 عدد از محصولات شرکت فیدار

برندگان خوش شانس قرعه کشی تعمیرکاران مصرف کننده محصولات فیدار
آقای سعید خیری از سمنان برنده 12 عدد از محصولات شرکت فیدار
آقای رضا نجمی از ساری برنده 12 عدد از محصولات شرکت فیدار
آقای عبدالرضا رشیدی از اهواز برنده 6 عدد از محصولات شرکت فیدار
آقای غلامرضا حاجی نژاد از بوشهربرنده 6 عدد از محصولات شرکت فیدار