چشم انداز فیدار

بیانیه ماموریت
منابع، قابلیت‌ها و اعتماد مشتریان، ما را در ارائه محصولات و خدمات متمایز در صنعت استپرموتور و پتانسیومتر خودروهای داخلی و خارجی توانمند ساخته است. پایبندی به اصول حرفه‌ای این صنعت ما را به عنوان یکی از تأمین کنندگان برتر در صنعت استپرموتور و پتانسیومتر خودرو قرار می‌دهد.

چشم انداز
اشتیاق ما به سرآمدی، همگام با تجربه‌ای قابل اتکاء و همسو با تکنولوژی‌های به روز و کیفیتی پایدار و خدماتی استوار و پیشتازی در صنعت استپرموتور و پتانسیومتر انواع خودرو در بازارهای داخلی و خارجی می‌باشد.

اهداف فیدار
گروه تولیدی بازرگانی فیدار در پی آن است که رهبری بازار داخل کشور در زمینه استپرموتور و پتانسیومتر و در آینده‌ای نزدیک دریچه گازهای کامل مکانیکی و الکترونیکی خود را با کسب پایگاه تأمین کننده برتر صنعت استپرموتور و پتانسیومتر و دریچه گاز خودروهای داخلی و خارجی در اختیار بگیرد. برنامه آتی ما نیز حضور فعال در بازارهای بین المللی و همکاری با کلیه خودروسازان داخلی و خارجی می‌باشد و در این راه در پی ایجاد بزرگترین کارخانه تولید استپرموتور و پتانسیومتر و دریچه گاز انواع خودرو در ایران می‌باشیم.