آخرین محصولات ما

پتانسیومتر 405

پتانسیومتر 405- از بخش های مهم در سیستم موتوری پژو پتانسیومتر 405 یا سنسور موقعیت دریچه گاز است. همان طور

پتانسیومتر پراید

همان طور که می دانید به دستگاهی که قابلیت اندازه گیری تغییرات فیزیکی و شیمیایی را داشته باشد حسگر یا

استپر موتور پراید

استپر موتور پراید – در خودروهای انژکتوری برای اینکه خودرو بتواند بهترین خروجی را در اختیار راننده قرار دهد، قطعات

استپر موتور 405

استپر موتور 405 – در خودرو های انژکتوری هنگامی که ماشین درجا کار می کند، مسیر هوای ورودی به موتور
 

محصولات فیدار