نمایش دادن همه 14 نتیجه

استپر موتور 405

استپر موتور 405 – در خودرو های انژکتوری هنگامی که ماشین درجا کار می کند، مسیر هوای ورودی به موتور

استپر موتور پراید

استپر موتور پراید – در خودروهای انژکتوری برای اینکه خودرو بتواند بهترین خروجی را در اختیار راننده قرار دهد، قطعات