نمایش دادن همه 2 نتیجه

پتانسیومتر 405

پتانسیومتر 405- از بخش های مهم در سیستم موتوری پژو پتانسیومتر 405 یا سنسور موقعیت دریچه گاز است. همان طور

پتانسیومتر پراید

همان طور که می دانید به دستگاهی که قابلیت اندازه گیری تغییرات فیزیکی و شیمیایی را داشته باشد حسگر یا