نمایش 1–18 از 19 نتیجه

استپر موتور 405

استپر موتور 405 – در خودرو های انژکتوری هنگامی که ماشین درجا کار می کند، مسیر هوای ورودی به موتور

استپر موتور پراید

استپر موتور پراید – در خودروهای انژکتوری برای اینکه خودرو بتواند بهترین خروجی را در اختیار راننده قرار دهد، قطعات

پتانسیومتر 405

پتانسیومتر 405- از بخش های مهم در سیستم موتوری پژو پتانسیومتر 405 یا سنسور موقعیت دریچه گاز است. همان طور